Russens hovedstyre Nasjonalt


Russens Hovedstyre representerer all russ i Oslo og Viken; styret er ansvarlig for den overordnede representasjonen av russ i det offentlige ordskiftet, kontakt med politi, politikere og andre. Hovedstyret bestemmer også de årlige russeknutene. Styret bevarer tradisjoner, og arbeider intensivt med å sørge for at all russ får en god og trygg russetid. Hovedstyret ble etablert med formålet om å samle russene, og består av avgangselever fra videregående skoler i Oslo og Viken. I 2020 består Russens Hovedstyre av seks styremedlemmer, der alle har ulike ansvarsområder og oppgaver.

http://www.russenshovedstyre.n...