Om oss

RUSSE VERSJON:

Forretningsideen vår er en teknisk løsning og et samlingspunkt for informasjonsdeling og sikkerhet. Våre samarbeidspartnere er de store arrangører og aktører på markedet som bidrar til en trygg og positiv opplevelse rundt russefeiringen.

Hvert år samles ca. 40.000 avgangselever over hele landet og Russens Hovedstyre Nasjonalt, Politiet, Statensvegvesen, Organisasjonen MOT og ikke minst Olympiaparken som arrangør av Russe treffet Landstreff Lillehammer er aktuelle brukere av vår løsning.

Løsningen fungerer som et moderne «talerør» til å nå russen, der utfordringen til våre aktører er å nå ut til denne målgruppen som befinner seg spredt ut over sosiale medier i lukkede og private grupper. Vår applikasjon: Digitale Russekort, legger til rette et konsept som tiltaler Russens interesseområder på sosiale medier og skaper et ønske om å ville bruke appen.

Russen skal oppleve appen som «sitt» uten å føle at sikkerhet og tilrettelegging er en demper på feiringen. Kontakten vi får med russen i en slik unik posisjon er en verdifull portal for våre samarbeidspartnere.

SAMLEVERSJON:

Digitaliseringen av samfunnet har skapt behov for trygge, interessebaserte plattformer for informasjonsdeling rettet mot målgruppen barn og unge. Samtaler med aktører som: Barnevakten.no, nettvett.no og lignende bekrefter behovet og ønsker å samarbeide.

Vi skaper en digital plattform for målgruppen i alderen 6-16 år med tilgang på mobiltelefon og nettbrett.

Appen Digitale Russekort lastes ned gratis og lar målgruppen samle barnevennlige russekort ved alle landets skoler etter ønske. En videre utvikling sikrer og tilrettelegger de elementer som inngår i denne tradisjonen samt skapes det rom for nye læremetoder hjemme, på skolen og i barnehage. De kan også benytte betalingsmidler gjennom foreldrekontroll, verve en venn, løse oppgaver og lignende.

I tillegg aktiviseres målgruppen ved å dra ut på skolens område i fritiden for å fange virtuelle bonus russ i en Pokemon Go lignende opplevelse. Barn på sykehus får gratis tilgang av sykepleier i et belønningssystem med VR og XR teknologi.

QR koder på russedresser gjør det mulig å tilegne seg det digitale russekortet fysisk, på trygg avstand.

Vår løsning er miljøvennlig, trafikksikker og veldig relevant med tanke på smittevern.