Om oss

Digitalisering og videreutvikling av russekort.

Vi har utarbeidet en applikasjon som digitaliserer og videreutvikler dagens fysiske russekort. Målgruppen er i første omgang alle barn og unge med mobiltelefon i Norge som ønsker å samle russekort. Via en app setter hver enkelt russ opp et digitalt russekort som kan deles med målgruppen. Visjonen er å gi alle som vil samle russekort muligheten til å kunne gjøre dette fra alle skoler i landet for en sum alle har råd til.

Verden digitaliseres. Mobil og digitale plattformer er en naturlig del av hverdagen til den oppvoksende generasjon. Det er en lang tradisjon i russefeiringen å trykke og dele ut russekort. Digitaliseringen har ført til at det viktigste for russen i dag er antall følger på Instagram, ikke antall utdelte russekort. Vår løsning tilbyr en mulighet til å lenke de sosiale plattformer (Instagram, Facebook, Tik tok, Snapchat o.l)  på en måte hver enkelt russ måtte ønske. 

Med en digitalisering sikrer og forbedrer vi tradisjonen med russekort og bidrar til økende antall følgere på sosiale medier for russ og russegrupper. I tillegg er kjernen at målgruppen, barn og unge, enkelt kan samle, lagre og bytte russekort med mobilen. I tillegg gjør Korona pandemien vår løsning enda mer relevant. Russekortene kan deles mellom aktørene gjennom vår digitale plattform og/eller med QR-koden på trygg avstand.

Ny i markedet. Vi er den første aktøren som digitaliserer og videreutvikler tradisjonen med russekort. Med dette tilrettelegger vi de nødvendige verktøy for enkelt å utarbeide, distribuere og samle russekort. I tillegg gjør appen at russekortet utvides med moderne kommunikasjons plattformer.

Det er i dag ingen aktører som tilbyr et digitalt russekort. Det er ingen som tilbyr å samle de sosiale plattformene for kommunikasjon, produksjon og distribusjon av informasjonen den enkelte russ/russegrupper ønsker å dele.

Hva er unikt med oss? Vi samler all russ på en felles plattform i appen. Der kan russen søke opp og følge hverandre enkelt på sosiale medier i en funksjon på det digitale russekortet. Antall følgere på Instagram og sosiale medier vil kunne øke. Vi tilbyr et produkt som samler mulige følgere på samme plattform.