Digitale Russekort

Vi har utviklet en app som heter Russekort. I appen digitaliserer og videreutvikler vi dagens fysiske russekort. Med dette tilrettelegger vi de nødvendige verktøy for enkelt å utarbeide, distribuere og samle russekort. I tillegg gjør appen at russekortet utvides med moderne kommunikasjons plattformer som Instagram, Facebook, Tik tok og Snap chat. Via Russekort appen setter hver enkelt russ opp et digitalt russekort som kan deles med andre russ og barn. Barna får se russekortene i en tilpasset ungdoms versjonen av appen. Visjonen er å gi alle som vil samle russekort muligheten til å gjøre dette fra alle skolene i hele Norge.